Čo je BIA-ALCL?

BIA-ALCL (anaplastický veľkobunkový lymfóm spojený s prsnými implantátmi) je menej častý lymfóm, ktorý bol hlásený iba u pacientov, u ktorých bol po zväčšení prsníkov použitý implantát s textúrovaným povrchom.

Pri včasnom záchyte môže byť u väčšiny pacientov ľahko liečiteľný. BIA-ALCL nie je rakovina samotného prsného tkaniva, ale takzvanej kapsuly, ktorú telo prirodzene tvorí okolo prsného implantátu. Ide teda najčastejšie o lokalizovaný problém. V súčasnosti je BIA-ALCL klasifikovaný ako lymfóm. Môže sa prejavovať ako tekutina vytvorená okolo implantátu, alebo ako kapsulárny tumor. BIA-ALCL môže metastázovať a stať sa systémovým ochorením.

Aké sú príznaky BIA-ALCL?

Najčastejším príznakom BIA-ALCL je opuch prsníkov, ktorý sa vyvíja niekoľko rokov (priemerne 8 rokov) po vložení textúrovaných prsných implantátov. Ochorenie sa môže taktiež prejavovať ako hrčka v prsníku, či podpazuší.

Aké je riziko vzniku BIA-ALCL?

V marci roku 2018 vydal úrad FDA správu, v ktorej uviedol, že obdržal 414 správ o nežiadúcich udalostiach BIA-ALCL a 9 hlásení o úmrtí súvisiacom s ochorením. FDA však upozorňuje, že tieto dáta môžu mať duplikáty a neoverené prípady. Register ASPS/FDA PROFILE uvádza doposiaľ 230 unikátnych prípadov v USA.

Celoživotné riziko rozvoja BIA-ALCL z predchádzajúcich epidemiologických štúdii a údajov o predaji implantátov z USA, Kanady, Holandska a Austrálie sa pohybuje od 1:1 000 do 1:30 000 ľudí s textúrovanými implantátmi. BIA-ALCL bolo identifikované u pacientov so všetkými typmi/značkami textúrovaných implantátov. V súčasnej dobe nie je hlásený prípad pacienta s BIA-ALCL, ktorý mal iba hladký implantát (použitý už pri primárnej augmentácii).

Mali by byť pacienti naďalej kontrolovaní iba 1x za rok?

Zatiaľ nie je zavedená žiadna kontrola na BIA-ALCL. Pacienti by mali byť rutinne kontrolovaní tak, ako doposiaľ. Hlavne kvôli možnej ruptúre implantátu. Ďalej by pacienti nemali zabúdať na pravidelnú kontrolu rakoviny prsníkov.

Ako sa BIA-ALCL diagnostikuje?

Diagnostika sa vykonáva odberom tekutiny z okolia implantátu. Táto tekutina sa potom ďalej vyšetruje na veľké anaplastické bunky na cytológii, CD30 + imunohistochémiu a klonálnu expanziu na prietokovej cytometrii. Mamografia nie je pri diagnostike BIA-ALCL užitočná. V potvrdených prípadoch sa vykonáva MRI, PET-CT a CT, ktoré určia štádium ochorenia. Akonáhle je diagnóza potvrdená, je potrebné spraviť onkologickú rozvahu a až potom chirurgický výkon.

Zomrel niekto na BIA-ALCL?

V celosvetovom meradle bolo potvrdených 16 úmrtí, čo zahrňuje 5 prípadov v USA, ktoré boli doposiaľ pripísané BIA-ALCL. Ďalšie úmrtia boli hlásené v Austrálii, Brazílii, Francúzsku, Holandsku, na Novom Zélande, vo Švédsku a v Spojenom kráľovstve. Pri všetkých 16-tich známych úmrtiach nebolo dostatočne odstránené pôvodné ložisko, alebo pacienti prišli príliš neskoro, v dobe, kedy boli už vzniknuté metastázy. Tieto prípady zdôrazňujú dôležitosť rozpoznania ochorenia a včasnej liečby.

Mali by si zdraví pacienti nechať implantát vybrať?

U pacientov, ktorí nemajú žiadne príznaky, neexistuje žiadne odporúčanie na odstránenie implantátov či ďalší screening.

Čo BIA-ALCL spôsobuje?

Príčina rozvoja BIA-ALCL nie je presne známa, vykonáva sa rozsiahly výskum. Ako jedna z príčin sa uvádza bakteriálna kontaminácia, chronické dráždenie spôsobené textúrou implantátu a genetické faktory.

Ako sa BIA-ALCL lieči a aká je prognóza?

Diagnóza a liečba sa riadi štandardizovanými pokynmi stanovenými Národnou komplexnou sieťou pre rakovinu (NCCN). Súčasné odporúčania pre liečbu BIA-ALCL vyžadujú kompletnú kapsulektómiu, odstránenie implantátu, rovnako vyrezanie akýchkoľvek súvisiacich hmôt. Pacienti, ktorí sú takto liečení v počiatočnom štádiu, nevyžadujú žiadnu ďalšiu liečbu. Chemoterapia je nevyhnutná kvôli neresektovateľným tumorom, rozšíreniu do lymfatických uzlín alebo kvôli metastázam.

Mali by sa tohto typu rakoviny obávať ženy s implantátmi Motiva?

Implantáty Motiva s povrchom SilkSurface, ktoré sa u nás používajú, sú mimo riziko BIA-ALCL, pretože podľa ISO noriem spadajú do kategórie hladkých implantátov, v prípade, že by boli použité k primárnej augmentácii. Ich povrch je vytvorený nanotechnológiou, nie je drsný a ani nedráždi okolité tkanivá. Ako je už spomenuté vyššie, v súvislosti s hladkým implantátom, nie je dosiaľ celosvetovo diagnostikovaný žiadny prípad tohto typu lymfómu.

 


Tabulka ISO normy


Sú niektorí pacienti vo väčšom riziku, než ostatní?

Z doterajšieho výskumu vyplývajú tieto rizikové faktory:

  1. Textúrovaný implantát. BIA-ALCL nebol hlásený u pacientov s hladkými implantátmi.
  2. Genetika. Boli publikované dva články, že môže existovať genetická predispozícia (mutácia zárodočných línií v géne JAK1 a STAT3)
  3. Zápal. Chronický zápal vyvolaný alergickou reakciou, baktériami, inými dosiaľ neznámymi faktormi alebo nejakou ich kombináciou.
  4. Čas. BIA-ALCL sa typicky rozvíja niekoľko rokov (priemerne 8 rokov, rozmedzie je 2-28 rokov) od vloženia implantátov.

Nákres zobrazuje umiestnenie ALCL priliehajúce k prsnému implantátu

 Illustrates the location of the reports of ALCL adjacent to the breast implant


Zdroj:

fda.gov
V spolupráci s klinikou plastickej chirurgie FNKV

► Informovaný súhlas pre pacientky – zväčšenie prsníkov

 

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2024

cookie_settings