Komplikácie po zväčšenie pŕs implantátmi sú pomerne vzácne, objavujú sa len u niekoľkých percent pacientok. Skúsený plastický chirurg dokáže komplikáciám predísť precízne odvedenou prácou s co najmenším možným poškodením tkanív a voľbou správnych implantátov.

Sama pacientka sa môže nepríjemným komplikáciám vyhnúť dôsledným dodržiavaním inštrukcií svojho operatéra pokiaľ ide o pred- a po-operačný režim.

Krvácanie a vznik hematómov

Krvácanie z ciev poškodených počas augmentácie by mal plastický chirurg zvládnuť ihneď zastaviť. Pacientky by mali vedieť, že lieky s obsahom kyseliny salycilovej, enzymatické preparáty (napr. Wobenzim) alebo Varfarin spôsobujú zvýšenú krvácavosť počas operácie i po nej. Tri týždne pred operáciou sa tieto lieky nesmú užívať.

Vzácnejšie sa krvácanie objavuje aj niekoľko dní po operácii a v niektorých prípadoch musí byť zastavené ďalšou operáciou. Menšie krvné výrony sa celkom rýchlo vstrebávajú samé.

Infekcia okolo prsného implantátu

Infekciu rán po augmentácii môže mať na svedomí nedostatočne sterilné prostredie, nevhodné ošetrovanie rán alebo baktérie žijúce v mazových a potných žľazách. Výraznejšie zápaly sa riešia odstránením implantátu a nasadením antibiotík. Nový implantát sa do zhojeného prsníka vkladá najskôr za 3 mesiace.

Prsné implantáty Motiva sú dokonale sterilné. Výrobu implantátov Motiva zakončuje najnovšia a najúčinnejšia sterilizácia suchým teplom, tzv. Dry Heat, ktorá je ako jediná je schválená prísnou americkou FDA.

Väčšina ostatných výrobcov implantáty sterilizuje plynom, ktorý je toxický a implantáty sa potom musia nechať na niekoľko týždňov "vyvetrať".


 

ZISTIŤ VIAC: Unikátne vlastnosti bezpečných prsných implantátov Motiva

 


Rotácia, čiže pootočenie implantátu

K pootočeniu prsného implantátu dochádza najčastejšie v období krátko po operácii, ale môže k nemu dôjsť aj po niekoľkých mesiacoch až rokoch. Najčastejšou príčinou je nedodržiavanie režimu spánku po operácii alebo výrazný tlak na implantát z nevhodného smeru. Pokiaľ dôjde k pootočeniu anatomického implantátu, je nutná chirurgická korekcia.

Ergonomické implantáty Motiva reagujú na gravitáciu rovnako ako prirodzené pevné prsia. Sú okrúhle, ale po implantácii vyzerajú ako anatomické. Nehrozí tak u nich pootočenie, ktoré by bolo nutné riešiť reoperáciou.

 

Zväčšenie pŕs prsnými implantátmi - komplikácie

 

Kapsulárna kontraktúra, čiže kapsulácia

Jedná sa o zvraštenie väzivového puzdra okolo prsného implantátu. Tenším či silnejším väzivovým puzdrom obalí telo každé cudzie teleso, ktoré do neho prenikne. Ak je puzdro okolo implantátu príliš silné a začne sa zvrašťovať, nastáva problém. Kapsulárnu kontraktúru spoznáte hmatom. Prsník je pri nej zatuhnutý, vzácnejšie je viditeľne deformovaný a bolí.

Frekvencia výskytu kapsulácie sa u jednotlivých typov implantátov líši. Pokiaľ ide o implantáty Motiva, tak z 117 883 žien, ktorým boli voperované, sa kapsulárna kontraktúra objavila len v štyroch prípadoch.


 

KAPSULÁRNA KONTRAKTÚRA: Prečítajte si detailnejšie informácie o povrchu implantátov

 


Presakovanie silikónu z implantátov

U žien so silikónovými implantátmi boli v podpazušných lymfatických uzlinách ojedinele nájdené silikónové čiastočky. Klinické štúdie ale preukázali, že zistené množstvá nie sú pre organizmus vôbec škodlivé.

Dnes sú prsné implantáty väčšinou chránené niekoľkovrstvovým obalom, ktorý presakovaniu zamedzuje.

Puzdro implantátov Motiva má sedem vrstiev. Jedna z nich je úplne nepriepustná, okom viditeľná modrá ochranná bariéra BluSeal®. Táto unikátna a patentovaná vrstva vylučuje prienik silikónu z implantátov Motiva do tela.

Neskorý seróm a dvojitá kapsulácia

Neskorý seróm je nahromadenie telesnej tekutiny medzi dvoma kapsulami okolo implantátu. Patrí medzi relatívne novo sa objavujúce komplikácie. U prsných implantátov s hladkým povrchom sa neskorý seróm nevyskytoval, začal sa objavovať až s nástupom výraznejšie textúrovaných povrchov implantátov.

Seróm môže vložený prsný implantát utláčať a posúvať, tým sa mení tvar prsníka a zvyšuje sa riziko vzniku kapsulárnej kontraktúry. Seróm možno odstrániť odsatím alebo operačne.

Hodvábny povrch implantátov Motiva SilkSurface™ vyrábaný pomocou nanotechnológií bráni vzniku neskorého serómu a dvojitej kapsulácie.

Prasknutie, čiže ruptúra implantátu

K prasknutiu implantátu žiaľ dochádza. Jeho príčinou môže byť opotrebovanie implantátu alebo úraz.

Implantáty Motiva majú veľmi odolný sedemvrstvový obal a obsahujú vysoko kohézny gél, čo znamená, že aj po prerezaní implantátu jeho obsah nikam nevyteká a implantát drží svoj pôvodný tvar. Mať v tele najmodernejší prasknutý implantát tak nie je nijako nebezpečné, ale napriek tomu je dobré ho čo najskôr vymeniť.

Pokiaľ máte prsné implantáty Motiva a dôjde k ruptúre, dostanete nový implantát zdarma. Náklady na výmenu implantátov Motiva sú tiež hradené z poistenia britskej Lloyd´s of London a to po dobu desiatich rokov od implantácie.

 

Zväčšenie pŕs prsnými implantátmi - komplikácie

 

Ruptúra (pretrhnutie) implantátu

Ruptúra implantátu patrí medzi neskoré komplikácie po augmentácii. Priemerná životnosť najmodernejších prsných implantátov je zhruba 15 rokov. Americká FDA odporúča po desiatich rokoch implantáty sledovať a v prípade potreby ich vymeniť za nové.


 

DOPORUČUJEME článok: Výmena silikonových implantátov

 


Silikónový implantát sa pozvoľna opotrebováva, niektoré implantáty sa môžu predrať okolo zátky, niektoré v mieste prehnutia. Povrch implantátu sa postupne obrusuje a slabne a drobné poškodenia alebo puklinka sa na ňom môžu objaviť aj bez zjavnej vonkajšej príčiny. Prsný implantát môže byť pretrhnutý tiež počas samotnej operácie nešetrnou manipuláciou, v dôsledku úrazu, autonehody alebo pádu z výšky.

Puzdro implantátov Motiva má sedem vrstiev, je veľmi pružné a musí odolávať extrémnym záťažovým situáciám. Implantáty Motiva majú "vovarenú" zátku, takže riziko vzniku ruptúry v jej okolí je znížené na minimum. Ak sa implantát prereže ostrým predmetom, silikónový gél z neho nevytečie, pretože je kohézny.

Ako sa ruptúra implantátu prejavuje

Hoci kohézny gél z implantátov nevytečie, môže prsník po ruptúre implantátu zmeniť tvar a môže byť citlivý až bolestivý, opuchnutý alebo začervenaný. Objaviť sa môže aj zvýšená teplota. V prípade ruptúry je nutné vybratie a výmena implantátov.

Riziko rotácie u anatomických implantátov

Anatomické implantáty vyzerajú veľmi prirodzene, najmä u fyzicky aktívnych žien, ale hrozí ich pootočenie, ktoré musí byť korigované chirurgicky.

Prsný implantát sa môže pootočiť v dôsledku pádu, pri športe, nárazom a podobne, keď dôjde k jeho vysunutiu z vytvorenej kapsy alebo k jeho posunu neželaným smerom. Riziko rotácie prsného implantátu je vyššie, ak je implantát vložený pod sval a u implantátov s hladkým povrchom.

Ak rotuje anatomický implantát, výsledkom je asymetria a deformovaný prsník. Rotáciu anatomického implantátu musí plastický chirurg riešiť reoperáciou. K rotácii implantátu môže v zásade dôjsť kedykoľvek, ale najrizikovejšie sú prvé týždne až mesiace po operácii.

Spoločnosť Estabilishment Labs zdokonalila technológiu výroby silikónových implantátov a prišla na trh s ergonomickými implantáty Motiva, ktoré vyzerajú celkom prirodzene a nehrozí, že by ich pootočenie deformovalo tvar prsníka.

BIA-ALCL

BIA-ALCL (anaplastický veľkobunkový lymfóm spojený s prsnými implantátmi) je menej častý lymfóm, ktorý bol hlásený iba u pacientov, u ktorých bol po zväčšení prsníkov použitý implantát s textúrovaným povrchom.

Pri včasnom záchyte môže byť u väčšiny pacientov ľahko liečiteľný. BIA-ALCL nie je rakovina samotného prsného tkaniva, ale takzvanej kapsuly, ktorú telo prirodzene tvorí okolo prsného implantátu. Ide teda najčastejšie o lokalizovaný problém. V súčasnosti je BIA-ALCL klasifikovaný ako lymfóm. Môže sa prejavovať ako tekutina vytvorená okolo implantátu, alebo ako kapsulárny tumor. BIA-ALCL môže metastázovať a stať sa systémovým ochorením.

Ako sa BIA-AlCl lieči a aká je prognóza?

Diagnóza a liečba sa riadi štandardizovanými pokynmi stanovenými Národnou komplexnou sieťou pre rakovinu (NCCN). Súčasné odporúčania pre liečbu BIA-ALCL vyžadujú kompletnú kapsulektómiu, odstránenie implantátu, rovnako vyrezanie akýchkoľvek súvisiacich hmôt. Pacienti, ktorí sú takto liečení v počiatočnom štádiu, nevyžadujú žiadnu ďalšiu liečbu. Chemoterapia je nevyhnutná kvôli neresektovateľným tumorom, rozšíreniu do lymfatických uzlín alebo kvôli metastázam.

Mali by sa tohto typu rakoviny obávať ženy s implantátmi Motiva?

Implantáty Motiva s povrchom SilkSurface, ktoré sa u nás používajú, sú mimo riziko BIA-ALCL, pretože podľa ISO noriem spadajú do kategórie hladkých implantátov, v prípade, že by boli použité k primárnej augmentácii. Ich povrch je vytvorený nanotechnológiou, nie je drsný a ani nedráždi okolité tkanivá. Ako je už spomenuté vyššie, v súvislosti s hladkým implantátom, nie je dosiaľ celosvetovo diagnostikovaný žiadny prípad tohto typu lymfómu.

► Prečítajte si viac informácií o BIA-ALCL


Tabulka ISO normy

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2023

cookie_settings