Chirurg má viacero možností, kadiaľ viesť rez za účelom vloženia implantátu. V mieste rezu sa budú nachádzať pooperačné jazvy.

Prístup z podprsnej ryhy – inframammárny rez

Väčšina plastických chirurgov vkladá implantáty z podprsnej ryhy. Prístup z podrpsnej ryhy ovládajú aj tí menej skúsení, pretože z tohto prístupu majú najlepší prehľad o operovanej oblasti. Vidia napríklad, kde bola poranená cieva a krvácanie môžu hneď zastaviť.

Výsledné jazvy v podprsnej ryhe majú niekoľko centimetrov a sú ukryté pod prsiami.

Pri použití implantátu Motiva je jazva dlhá bežne okolo 4 cm a s použitím špeciálneho vrecka i 2,5 cm.

Nevýhodou prístupu z podprsnej ryhy je, že implantát chráni pred infekciou iba zošitá koža a podkožie. V ojedinelých prípadoch tak i drobná fistula spôsobená intoleranciou vstrebaného stehu môže spôsobiť infekciu v okolí implantátu.

Prístup z línie prsného dvorca – periareolárny rez

Operačné rezy sú vedené po línii dvorca, jazva je ukrytá pod zafarbením a hranou samotného dvorca. Táto technika vloženia implantátu je prácnejšia a nevhodná pre málo skúsených plastických chirurgov.

Implantát sa vkladá buď cez prsnú žľazu alebo podkožím v dolnej polovici prsnej žľazy. Implantát prekrýva silnejšia vrstva tkaniva, ktorá bráni vzniku infekcie v okolí implantátu.

Nevýhodou je riziko zníženia citlivosti bradaviek, ktorá však časom odznie. Pooperačné jazvy okolo dvorcov nie sú viditeľné.

Prístup z podpažia – transaxilárny rez

Dnes sa prístup z podpažnej jamky už veľmi nepoužíva. Lekárom najčastejšie vadí, že sa môžu orientovať iba pohmatom, nemôžu kontrolovať krvácanie a preparácia kapsy sa robí tupými nástrojmi. Z podpažia ide ale vložiť len guľaté implantáty a len pod sval.

Jazva je ukrytá v ohybových ryhách v podpaží a je vidieť len pri zdvihnutí rúk. Prsia samotné ostanú bez jaziev. Pokiaľ ale je nutná reoperácia, rez musí byť spravidla vedený z podprsnej ryhy.

Prístup zvislou jazvou pri modelácii prsníkov

Zo zvislých jaziev môže plastický chirurg vložiť implantáty iba vtedy, keď zároveň s augmentáciou robí i modeláciu prsníkov.

 

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2023

cookie_settings