Predstavujeme novú cestu zväčšenia prsníkov

JOY® je prvý program svojho druhu pre ženy, ktoré chcú získať lepší zážitok zo zväčšenia pŕs, a ktoré si chcú dopriať pocit bezpečia a podpory na každom kroku svojej cesty.

Chcem začať svoju cestu =>

Vylepšená technológia, implantát novej generácie

Ergonomix2® by Motiva je najnovšia technológia implantátov, ktorá je zameraná na Vašu krásu a bezpečnosť; JOY® prichádza s cieľom po novom definovať špičkový dizajn prsných implantátov.

  implantaty motiva typy

Objavte najnovšie technológie Ergonomix2®

Motiva SuperSilicones®
Nové zloženie pre lepšiu ergonómiu s vylepšenými mechanickými vlastnosťami.1

TrueMonobloc+®
Patentovaný viacvrstvový systém, ktorý zjednocuje štruktúru implantátu a umožňuje jeho ohýbanie a stláčanie.1

BluSeal+®
Ľahko zafarbená modrá bariérová vrstva vyrobená pomocou biokompatibilných farbív, ktorá umožňuje vizuálnu kontrolu implantátu pred operáciou.1

ProgressiveGel Ultima®
Gél s unikátnym súborom reologických vlastností, ktorý sa lepšie prispôsobuje pohybu než iné testované silikónové gély a pripomína pohyb prirodzeného tkaniva.1

SmoothSilk®/SilkSurface®
Vylepšený a pokročilý hladký povrch, ktorý zlepšuje biokompatibilitu.2

Implantát s technológiou RFID
Bezbatériové a pasívne rádiofrekvenčné identifikačné zariadenie, ktoré bezpečne uchováva sériové číslo a súvisiace informácie o Vašich implantátoch.3

  implantaty motiva typy

Bezpečnostné prvky Ergonomix2®

Podpora a bezpečnosť na každom kroku Vašej cesty.

Motiva SuperSilicones®

Kvalita plášťa prsných implantátov je základným bezpečnostným prvkom a je tiež kľúčom na zaistenie pružnosti a ďalších mechanických vlastností, ktoré sú pre výkonnosť implantátu kľúčové.

S implantátmi Ergonomix2® predstavuje Motiva nové zloženie silikónu a konfiguráciu plášťa, ktoré zlepšuje možnosti jeho predĺženia a zvyšuje schopnosť prispôsobiť sa zmenám.

Prečo je to dôležité? Schopnosť ľahkého ohýbania je nevyhnutná pre zavedenie implantátu prostredníctvom malých rezov. Ergonomix2®.

TrueMonobloc+®

Táto vlastnosť je patentovanou technológiou, ktorá spája komponenty plášťa a výplňového gélu a vytvára tak súdržnejšiu štruktúru.1

Interakcia medzi jedinečnými vlastnosťami komponentov systému Ergonomix2® maximalizuje jeho adhézne vlastnosti a zároveň prepožičiava systému väčšiu flexibilitu a prispôsobivosť. Tak vznikla vylepšená verzia s názvom TrueMonobloc+®.

Implantáty Ergonomix2® je možné stlačiť do väčšej miery než naše spoľahlivé, vysoko výkonné implantáty Ergonomix®, čo uľahčuje ich zavádzanie prostredníctvom menších rezov.6

implantaty motiva ergonomix

BluSeal+®

Po viac než troch desaťročiach viedol technologický pokrok k výraznému zlepšeniu opatrení proti uvolňovaniu silikónu z prsných implantátov.7

Naša bezpečnostná bariérová vrstva je jedinečná svojho druhu. Je to ľahko zafarbená, modrá bariérová vrstva vyrobená pomocou biokompatibilných farbív, ktorá umožňuje jej vizuálnu kontrolu pred operáciou.1

BluSeal+® ďalej zlepšuje výkonnosť už tak vynikajúceho bezpečnostného prvku.8

ProgressiveGel Ultima®

Podobnosť s dynamikou prirodzeného tkaniva bola kľúčovým chýbajúcim faktorom tradičných implantátov, a to kvôli ich vopred definovanému tvaru, ktorý zostáva nezmenený, nech už pacientka stojí, je predklonená, alebo leží.

Motiva® začleňuje túto organickú pohybovú charakteristiku do technológie Ergonomix2®. Tá vďaka jedinečným viskoelastickým vlastnostiam gélu Ultima® udržuje guľatý tvar, keď pacientka leží, a vytvára prirodzene vyzerajúci tvar slzy, keď stojí.9

Výsledkom je gél s unikátnym súborom vlastností, ktorý sa lepšie prispôsobuje pohybu než iné testované silikónové gély a pripomína pohyb prirodzeného tkaniva.1

SmoothSilk® / SilkSurface®

Pokročilý hladký povrch navrhnutý pre zvýšenie biokompatibility.2

Ergonomix2® sa dodáva s rovnomerným povrchom SmoothSilk® / SilkSurface®, navrhnutým a odskúšaným s cieľom:
• Zmiernenia zápalovej a fibrotickej reakcie Vášho tela.10
• Obmedzenia bakteriálnej záťaže, čo znižuje riziko tvorby biofilmu.11
• Zníženia výskytu chronických zápalových komplikácií, ako sú dvojité kapsuly a neskoršie serómy.12

Implantáty s technológiou RFID

Elektronické sériové číslo (ESN) a súvisiace informácie o Vašich implantátoch sú bezpečne uchovávané prostredníctvom pasívneho rádiofrekvenčného identifikačného zariadenia bez batérií3: nášho riešenia Qid®.

Táto prvá bezpečnostná technológia svojho druhu umožňuje Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti použiť externú ručnú čítačku na zistenie podrobností o Vašich implantátoch Motiva po operácii, i keď nemáte k dispozícii vytlačenú identifikačnú kartu implantátu.

Vy ste prioritou číslo jedna!

Vaša bezpečnosť a spokojnosť sú stredobodom programu JOY®.
Preto je súčasťou programu predĺžená záruka Motiva a v odvetví úplne nová iniciatíva zameraná na pacientov:
Woman’s Choice Program®.

  motiva joy

Sloboda voľby a kľud na duši

Motiva zvyšuje štandard tým, že prostredníctvom nového programu Woman's Choice Program®
ponúka pacientkám väčšiu možnosť voľby.

WCP
MOTIVA WOMAN’S CHOICE PROGRAM

Unikátny program Motiva Woman's Choice Program® poskytuje finančnú podporu v prípade, že sa ženy, ktoré obdržia implantáty Ergonomix2® v rámci programu JOY®, rozhodnú do dvoch rokov od vykonania implantácie pre reverznú operáciu, a to za predpokladu, že spĺňajú stanovené doplnkové podmienky.

Zistiť viac o Motiva Woman's Choice Program® -->

Nezabudnite, že pre aktiváciu programu Woman's Choice musíte svoje implantáty zaregistrovať behom prvých 90 dní po operácii.

Zaregistrovať implantáty -->

Záruka Always Confident Warranty®
a Zásady pre výmenu produktov

Na všetky implantáty Motiva sa vzťahuje naša záruka Always Confident Warranty® proti prasknutiu po dobu životnosti implantátov, ako i naše Zásady pre výmenu produktov.

Viac informácií o ďalších zárukách -->

5ročná predĺžená záruka

JOY® je jediný program Motiva, ktorý vám ponúka našu päťročnú predĺženú záruku bez dodatočných finančných nákladov.

Ak ju chcete aktivovať, musíte svoje implantáty zaregistrovať behom prvých 90 dní po operácii.

Zaregistrovať implantáty -->

 

Veľkosť vhodná pre každého:
Systém Ergonomix2® je navrhnutý tak, aby Vám ideálne vyhovoval.

  implantaty motiva velikosti

Ste pripravená vydať sa na cestu? JOY® na Vás čaká.

Spojte sa s nami:

* označuje povinné položky

 

Zdroje

1) Data on file. Establishment Labs®.
2) Doloff JC, Veiseh O, de Mezerville R, et al. The surface topography of silicone breast implants mediates the foreign body response in mice, rabbits and humans. (Topografia povrchu silikónových prsných implantátov ovplyvňuje reakciu na cudzie teleso u myší, králikov a ľudí.) Nature Biomedical Engineering. (Prírodné biomedicínske inžinierstvo). 2021;5(10):1115-1130. doi:10.1038/s41551-021-00739-4
3) Nelson MT, Brattain KA, Williams JM. Does Electronic Identification Enablement for Silicone Gel Implants Impact Patient Safety? (Má zavedenie elektronickej identifikácie u silikónových gelových implantátov vplyv na bezpečnosť pacientov?) J Surg Open Access. 2018;4(1):1-7. doi:10.16966/2470-0991.162
4) Patrick Maxwell G, Gabriel A. Breast implant design. (Design prsných implantátov.) Gland Surg. 2017;6(2):148-153. doi:10.21037/gs.2016.11.09
5) Establishment Labs. TS-001196. Marec, 2021.
6) Establishment Labs. TS-000212. Marec, 2021
7) Spear SL, Jespersen MR. Breast implants: (Prsné implantáty:) Saline or silicone? (Fyziologický roztok alebo silikón?) Aesthetic Surg J. 2010;30(4):557-570. doi:10.1177/1090820X10380401
8) Establishment Labs. TSD-001008. November, 2020.
9) Pluris Research Inc. ELABS2. Apríl, 2018.
10) Quirós MC, Bolaños MC, Fassero JJ. Six-year prospective outcomes of primary breast augmentation with nano surface implants. (Šesťročné perspektívne výsledky primárnej augmentácie pŕs pomocou implantátov s nano povrchom.) Aesthetic Surg J. 2019;39(5):495-508. doi:10.1093/asj/sjy196
11) James GA, Boegli L, Hancock J, Bowersock L, Parker A, Kinney BM. Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials. (Adhézia baktérií a tvorba biofilmu na texturovaných materiáloch plášťa prsných implantátov.) Aesthetic Plast Surg. 2019;43(2):490-497. doi:10.1007/s00266-018-1234-7
12) Sforza M, Zaccheddu R, Alleruzzo A, et al. Preliminary 3-Year Evaluation of Experience with SilkSurface and VelvetSurface Motiva Silicone Breast Implants: (Predbežné trojročné hodnotenie skúseností so silikónovými prsnými implantátmi SilkSurface a VelvetSurface Motiva:) A Single-Center Experience with 5813 Consecutive Breast Augmentation Cases. (Skúsenosti jedného centra s 5813 po sebe idúcimi prípadmi zväčšenia pŕs.) Aesthetic Surg J. 2018;38:S62-S73. doi:10.1093/asj/sjx15

 

 

Spojte sa s nami

Motiva Implantáty
Motiva Implantáty © 2023

cookie_settings