Vyjadrenie Esthablishment Labs k zákazu používania implantátov s hrubým povrchom vo Francúzsku.

Pre Motivu bolo od počiatku vzniku prioritné zdravie ženy. 
Preto spoločnosť Establishment Labs vyvinula pred 10-timi rokmi novú generáciu prsných implantátov s hladkým povrchom.

Povrch Silksurface®️ je vytváraný Nanotechnologicky, nespôsobuje zápal okolitého tkaniva a je maximálne biokompatibilný. Ako hladký povrch je klasifikovaný podľa ISO-14607:2018.

Minulý týždeň padlo rozhodnutie Francúzskeho Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) o okamžitom zákaze používania implantátov s makrotextúrovaným a polyuretánovým povrchom vo Francúzsku.

Motiva implantátov sa tento zákaz nedotkol.

#MojaMotiva #BezpecnyImplantat #ChcemPrsia #MotivaImplantaty

 Aký povrch prsných implantátov je pre Vás vhodný?

 

bezpečné implantáty

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2023

cookie_settings