Děkujeme Vám za využívání služeb našeho webu. Služby poskytuje společnost ADYTON, s.r.o., IČ: 45807051, se sídlem na adrese: Kateřinská 15/1493, 120 00 Praha 2. 

Akceptací těchto smluvních podmínek vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvním podmínkami Pečlivě si jej proto přečtěte. Pokud se smluvními podmínkami nesouhlasíte, naše služby, prosím, nepoužívejte.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas společnosti ADYTON, s.r.o., IČ: 45807051, se sídlem na adrese: Kateřinská 15/1493, 120 00 Praha 2 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávaly tyto osobní údaje:


 1) Návštěva webu - cookies:

Cookies správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 

Služba / Typ   Název Cookies  Účel Expirace 
Adform uid Cookie slouží jako unikátní identifikátor reklamního systému Adform.com  2 měsíce
Adform cid Cookie slouží jako unikátní identifikátor reklamního systému Adform.com 2 měsíce
facebook.com fr Cookie je používaná k identifikování Facebook uživatele a browseru pro reklamní systém Facebook.  3 měsíce
google.com NID Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID,
pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení
a další informace, například váš preferovaný jazyk
(např. čeština), kolik výsledků vyhledávání chcete
zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20)
a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání
Google
6 měsíců
motivaimplantaty.cz referer_log Cookie slouží k zaznamenání interních dat redakčního systému. 10 let
motivaimplantaty.cz cookies-allowed Cookie slouží k zaznamenání informace o tom, jestli uživatel odsouhlasil notifikační lištu s Cookies. 10 let
motivaimplantaty.cz   ci_session_
motivaimplantaty_cz  
Cookie slouží pro nutný chod webu a redakčního systému.  Session
motivaimplantaty.cz  _gid Cookie slouží k rozlišení uživatelů pro analytický systém Google Analytics. 2 roky 
motivaimplantaty.cz  _ga Cookie slouží k rozlišení uživatelů pro analytický systém Google Analytics. 1 den 
Snapwidget _gid Cookie slouží k rozlišení uživatelů pro analytický systém Google Analytics 1 den
Snapwidget _ga Cookie slouží k rozlišení uživatelů pro analytický systém Google Analytics. Session
Snapwidget _cfduid The '__cfduid' cookie is set by the CloudFlare service to
identify trusted web traffic. It does not correspond to any
user id in the web application, nor does the cookie store
any personally identifiable information.
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-
1 rok
Snapwidget JSESSIONID Cookie slouží pro práci systému s cookies. Session
YouTube YSC Cookie pomáhá trackovat počet zhlédnutí videa,  uživatelské preference a následkem toho po skončení videa doporučuje další videa. 8 měsíců
YouTube VISITOR_INFO1_LIVE Cookie pomáhá trackovat počet zhlédnutí videa,  uživatelské preference a následkem toho po skončení videa doporučuje další videa. 6 měsíců
YouTube PREF Cookie pomáhá trackovat počet zhlédnutí videa,  uživatelské preference a následkem toho po skončení videa doporučuje další videa. 8 měsíců
YouTube GPS Cookie pomáhá trackovat počet zhlédnutí videa,  uživatelské preference a následkem toho po skončení videa doporučuje další videa. 1 den
YouTube IDE Cookie slouží k  zobrazováni relevantní reklamy systému DoubleClick. 1 rok

 

Použití cookies je možné deaktivovat v nastavení vašeho prohlížeče anebo mobilního telefonu.

 

2) Odeslání kontaktního formuláře nebo objednávky konzultace

Při odeslání kontaktního formuláře nebo objednávky konzultace zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • IP adresu
 • další případné osobní údaje, které dobrovolně vyplníte v textu vašeho dotazu

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, IP adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytování služeb společnosti ADYTON (estetická medicína), správy webu, informativní komunikaci s klienty (pokud se jimi následně stanete) a pro statistiky a analytické práce v rámci zlepšování služeb správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let, přičemž pokud dojde k poskytnutí zdravotnických služeb, tak budou osobní údaje evidovány po dobu nutnou dle platné legislativy ve zdravotnictví.

 

3) Odeslání dotazu do online poradny nebo vložení reference

Při odeslání dotazu do online poradny nebo při vložení reference zpracováváme tyto údaje:

 • jméno nebo přezdívka
 • e-mail
 • IP adresu
 • další případné osobní údaje, které dobrovolně vyplníte v textu vašeho příspěvku

Jméno, e-mail, IP adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem publikace příspěvku na webu Správce a následné notifikace uživatele, za účelem  správy webu a pro statistiky a analytické práce v rámci zlepšování služeb Správce. Vaše e-mail adresa a IP adresa nebudou publikovány veřejně. Jméno nebo přezdívka ano, prosíme vezměte to na vědomí. Tyto neveřejné údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 

4) Objednávka newsletteru nebo průvodce ke stažení

Při objednávce newsletteru nebo PDF průvodce zpracováváme tyto údaje:

 • e-mail
 • IP adresu

E-mail a IP adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat v případě objednávky newsletteru za účelem zasílání newsletteru Správce, v případě objednávky průvodce ke stažení za účelem zaslání průvodce na e-mail. V obou případech je E-mail a IP adresu nutné zpracovat také za účelem správy webu a pro statistiky a analytické práce v rámci zlepšování služeb Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. 


 S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@adyton.org 


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatelé softwaru/IT a marketingové agentury a další spolupracující subjekty:

 • ONEsolution s.r.o. (správce webhostingu)
 • Atweb Consulting, s.r.o (marketingová agentura)
 • The Rocket Science Group LLC (MailChimp)
 • Estheticon, s.r.o. (oborový portál) 

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.


JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI A PRÁVA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Akceptací těchto smluvních podmínek včetně zásad berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).


DALŠÍ INFORMACE

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit některá ustanovení těchto smluvních podmínek.

Neplatnost některého ustanovení těchto podmínek nezpůsobuje neplatnost veškerých ustanovení.

Poskytovatel služeb i Vy souhlasíte, že tyto podmínky se řídí českým právem a veškeré spory, které z těchto podmínek vyplývají nebo se jich či služeb týkají, budou podléhat právním předpisům České republiky a příslušnosti soudů České republiky

Tyto smluvní podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.

 

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2024

cookie_settings