Ďakujeme, že využívate služby našej webovej stránky. Služby poskytuje spoločnosť ADYTON, s.r.o., IČ: 45807051, so sídlom na adrese: Kateřinská 15/1493, 120 00 Praha 2.

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť ADYTON, s.r.o., IČ: 45807051, so sídlom na adrese: Kateřinská 15/1493, 120 00 Praha 2 (ďalej len „Správca“),  v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).


Aké údaje spracovávame a za akým účelom

1) Návšteva webu

Cookies

Pri návšteve webu sú spracovávané súbory cookies. Niektoré tieto súbory nám umožňujú správne fungovanie webu a prepájanie vašich aktivít počas prezerania webu.

Zbieranie cookies za takýmto účelom môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Správca, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým a ďalej len „Nariadenie“)..

V závislosti od konkrétneho typu cookie (viď nižšie) spracovávame tieto súbory buď na základe nášho oprávneného záujmu na zaistenie funkčnosti webových stránok a ich optimalizácie, alebo na základe vami udeleného súhlasu.

Vaše preferencie ohľadom ukladania cookies môžete kedykoľvek změnit zde.

Nastavenie súborov cookie môžete upraviť aj vo svojom webovom prehliadači, ktorý je možné nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal alebo blokoval, vrátane súborov cookie tretích strán. Súbory cookie, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, môžete kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však ukladanie súborov cookie, vrátane nutných, úplne zakážete, nemusí naše webové stránky pracovať správne a môže byť obmedzená ich funkčnosť.

Naše webové stránky môžu využívať nasledujúce cookies:

Nutné cookies
Tieto cookies sú skutočne potrebné pre základnú funkčnosť webu. Bez nich by web nemusel fungovať správne.

Užívanie nutných cookies je na našej webovej stránke možné bez vášho súhlasu. Pokiaľ s ich spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť upraviť nastavenia vášho prehliadača, ako je uvedené vyššie. V prípade, že ukladanie nutných súborov cookie zakážete, môže byť obmedzená funkčnosť našich webových stránok.

Analytické cookies
Tieto cookies zbierajú informácie o prechode návštevníka našimi stránkami. Analytické cookies sú anonymné a nemôžem návštevníka nijako identifikovať. Nie sú potrebné na fungovanie webu ako takého, ale pomáhajú nám web pre vás neustále vylepšovať.

Analytické cookies spracovávame na základe všetkého súhlasu, ktorý ste oprávnení kedykoľvek odvolať. Právny základ spracovania je v takom prípade čl. 6, odst. 1 písm. a) GDPR, tj. vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov pre jeden alebo viac konkrétnych účelov. Tento súhlas je možné odvolať tu, alebo zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača. Dovoľujeme si upozorniť, že vypnutie analytických cookies môže viesť k obmedzeniu funkcionality našich webových stránok.

Marketingové cookies
Cieľom marketingových cookies je prepojiť náš web so sociálnymi a reklamnými sieťami tretích strán ako napríklad Facebook alebo Google Ads. Vďaka tomuto prepojeniu vám u týchto partnerov môže byť zobrazovaná relevantná reklama.

Cookies na zacielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookie na marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť, a to tu, alebo zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Používanie súborov cookie niektorými poskytovateľmi môžete deaktivovať priamo tu:

 • Adform - https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
 • Google - https://adssettings.google.com
 • Facebook - https://www.facebook.com/ads/preferences/ 
 • Seznam.cz - http://www.imedia.cz/

Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých typoch cookies, najdlhšie však 24 mesiacov od ich posledného využitia.

Zozbierané cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047), VAT IE6388047V
 • Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00), IČO 26168685
 • Adform A/S (Wildersgade 10B, Copenhagen DK-1408, Denmark), VAT DK34194661
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F

Súbory cookie potom spracúvajú spracovatelia v súlade s ich podmienkami, ktoré nájdete na odkazoch nižšie:

 • Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy & https://policies.google.com/technologies/cookies 
 • Seznam.cz, a.s: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
 • Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/about/privacy/update & https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 • Adform A/S: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/

Používanie súborov cookie tretích strán môžete kedykoľvek zrušiť vypnutím tejto funkcie v nastavení prehliadača alebo mobilného telefónu.

Google Ads konverzie

Na našich webových stránkach používame meranie konverzií pomocou služby Google Ads, ktorá obsahuje pokročilé funkcie konverzií na zvýšenie presnosti meraných konverzií. Marketingové údaje o návštevníkoch našej webovej lokality sa odovzdávajú spoločnosti Google s cieľom zlepšiť relevantnosť merania konverzií. Tieto údaje sa pred odoslaním šifrujú, aby boli maximálne chránené.

Spoločnosť Google môže tieto údaje spárovať so svojou databázou špeciálne na účely spresnenia merania konverzií. Informácie o návštevníkoch našej webovej lokality, ktoré takto odovzdávame spoločnosti Google, sú údaje, ktoré zadávate do formulárov na našej webovej lokalite, napríklad do objednávkových alebo kontaktných formulárov.

Pri prenose osobných údajov spoločnosti Google sa spoločnosť Google stáva ďalším správcom, inak je naším spracovateľom. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Google nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/ads  a https://policies.google.com/privacy alebo prostredníctvom vlastných používateľských účtov.

2) Odoslanie kontaktného formulára alebo objednávky konzultácie

Pri odoslaní kontaktného formulára alebo objednávky konzultácie spracovávame tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IP adresu
 • prípadné ďalšie osobné údaje, ktoré dobrovoľne uvediete v texte svojej žiadosti

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, IP adresu môžu byť spracúvané na základe vášho súhlasu a sú potrebné na účely poskytovania služieb spoločnosti ADYTON (estetická medicína), správy webovej stránky, informačnej komunikácie s klientmi (ak sa nimi následne stanete) a na štatistické a analytické práce v súvislosti so zlepšovaním služieb správcu. Tieto údaje bude správca spracúvať po dobu 3 rokov a v prípade poskytovania zdravotníckych služieb budú osobné údaje evidované po dobu vyžadovanú platnou legislatívou v oblasti zdravotníctva.

3) Odoslanie dotazu do online poradne alebo vloženie referencie

Pri odoslaní dotazu do online poradne alebo pri vložení referencie spracovávame tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • IP adresu
 • prípadné ďalšie osobné údaje, ktoré dobrovoľne vyplníte v texte svojho príspevku

Meno, e-mail, IP adresa môžu byť spracované na základe vášho súhlasu a sú nevyhnutné na spracovanie za účelom zverejnenia príspevku na webovej stránke správcu a následného informovania používateľa, za účelom správy webovej stránky a na štatistické a analytické práce v rámci zlepšovania služieb správcu. Váš e-mail a IP adresa nebudú zverejnené. Meno alebo prezývka áno, toto si prosím všimnite. Tieto neverejné údaje bude Správca spracúvať po dobu 3 rokov.

4) Objednávka newslettera alebo sprievodcu na stiahnutie

Priobjednávke newslettera alebo PDF zprievodca spracúvame tieto údaje:

 • e-mail
 • IP adresu

E-mail a IP adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat v případě objednávky newsletteru za účelem zasílání newsletteru Správce, v případě objednávky průvodce ke stažení za účelem zaslání průvodce na e-mail. V obou případech je E-mail a IP adresu nutné zpracovat také za účelem správy webu a pro statistiky a analytické práce v rámci zlepšování služeb Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.


S uvedeným spracovaním dávate výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti info@adyton.org. 


Kto údaje spracováva

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a. Poskytovatelia softwaru/IT a marketingové agentúry a ďalšie spolupracujúce subjekty:

 • ONEsolution s.r.o. (správca webhostingu)
 • Atweb Consulting, s.r.o (marketingová agentúra)
 • The Rocket Science Group LLC (MailChimp)
 • Estheticon, s.r.o. (oborový portál) 

b. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.


Aké sú vaše možnosti a práva

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti info@adyton.org, 
 • požiadať nás o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracovávame,
 • požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu alebo o obmedzenie spracovania,
 • požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu,
 • na prenositeľnosť údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy,
 • v prípade pochybností o zákonnom spracúvaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.

Zásady ochrany súkromia

Poskytovateľ služieb zabezpečí, aby boli všetky osobné údaje chránené v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečené proti zneužitiu alebo neoprávnenému prístupu tretích strán.

Prijatím týchto podmienok vrátane zásad beriete na vedomie, že keďže jednou zo služieb stránky je zverejňovanie a šírenie informácií, tieto údaje môžu byť indexované webovými vyhľadávačmi. Tieto zásady sa vzťahujú len na služby poskytované poskytovateľom webových stránok a nie na služby, osobné údaje a iné informácie poskytované tretími stranami, ktoré sú uverejnené na webových stránkach, na ktoré je možné kliknúť prostredníctvom webových stránok poskytovateľa webových stránok (tzv. odkazy na webové stránky tretích strán).


Ďalšie informácie

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť niektoré ustanovenia týchto zmluvných podmienok.

Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto Podmienok nemá za následok neplatnosť všetkých ustanovení.

Tieto zmluvné podmienky nahrádzajú predchádzajúce podmienky a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

 

 

 

 

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2023

cookie_settings