Objednať sa

 

Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. patrí k najskúsenejším slovenským plastickým chirurgom. Svoje dlhoročné odborné skúsenosti uplatňuje na Klinike plastickej chirurgie LFUK a FNsP a ako vedúci Katedry plastickej chirurgie SZU v Bratislave.

Vzdelanie a pedagogické pôsobenie:

1974 – atestácia I. stupňa z chirurgie

1979 – atestácia z plastickej chirurgie

1988 – habilitovaný na docenta plastickej chirurgie

– vedúci Katedry plastickej chirurgie SZU

– člen štátnicovej komisie pre chirurgiu

– predseda komisie špecializačnej skúšky v špecializačnom odbore plastická chirurgia

– člen komisií pre obhajobu doktorandských prác z chirurgie, anestéziológie a resuscitácie

– je školiteľom doktorandov z plastickej chirurgie

Študijné pobyty:

1982 a 1983 Jena, NDR

1994 a 1995 individuálny grant Phare (6 týždňov Brusel, Belgicko a 6 týždňov Bristol, Veľká Británia)

ďalej: Budapešť, Frankfurt nad Mohanom, Polanica, Viedeň, Regensburg, Wiesbaden, Tel Aviv, Soul

Doc. MUDr. Fedeleš, CSc. sa pravidelne zúčastňuje európskych (Lisabon, Rím, Viedeň) aj svetových (Tai-Pei, San Francisko, Tokio, Sydney, Buenos Aires) odborných kongresov.

Členstvo:

ISAPS  Medzinárodná spoločnosť pre estetickú chirurgiu

ISPRAS – Medzinárodná spoločnosť pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu

ESPRAS – Európska spoločnosť pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu

ČLS JEP – Certifikovaný člen Spoločnosti estetickej chirurgie

SLSPCH – člen výboru Slovenskej lekárskej spoločnosti pre plastickú chirurgiu

EQUAM  European Committee on Quality Assurance and Medical Devices

 

* označuje povinné položky

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2023

cookie_settings