Objednať sa

 

Je primárom plastickej chirurgie v modernej klinike plastickej chirurgie a laserovej medicíny avelane clinic v Nitre.

 

Vzdelanie a odborná prax:

MUDr. Daniel Mládek PhD., MPH vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ukončil promóciou v roku 1995. Špecializačnú atestáciu v odbore plastická chirurgia absolvoval v roku 2004.

Po skončení štúdia nastúpil na Chirurgickú kliniku Fakultnej nemocnice v Nitre, kde pôsobil do roku 1998. Na dráhu plastického chirurga nastúpil roku 1999 na Oddelení plastickej chirurgie vo FN v Nitre. V roku 2002 bol šesť mesiacov na študijnom pobyte v Brne na Klinike plastickej a estetickej chirurgie FN sv. Anny, kde získal cenné skúsenosti z praxe. V roku 2003 sa stal zástupcom primára a následne v roku 2005 primárom oddelenia, kde zotrval až do roku 2010. Od roku 2005 do roku 2012 pôsobil ako krajský odborník pre odbor plastická chirurgia v Nitrianskom samosprávnom kraji. Od roku 2012 je plastickým chirurgom na súkromnej klinike plastickej chirurgie a laserovej medicíny avelane v Nitre.

Odborné stáže a študijné pobyty:

1993 - Chirurgické oddelení v Kirchdorfe (Rakúsko)

1995 - Chirurgická klinika UKH Eppendorf v Hamburgu (Nemecko)

2002 - Klinika plastickej a estetickej chirurgie FN sv. Anny v Brne (Česká republika)

2002 - Klinika plastickej chirurgie Motol a privátna Klinika plastickej chirurgie Esthé v Prahe (Česká republika)

2004 - Klinika estetickej chirurgie Braunschweig (Nemecko) a Klinika plastickej chirurgie AKH Viedeň (Rakúsko)

2006 - Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Hospital Saint- Roche v Nice (Francúzsko) a Klinika plastickej chirurgie Univerzity Janov (Taliansko)

Študijné pobyty na zahraničných klinikách priviedli MUDr. Mládeka k myšlienke vytvorenia súkromnej kliniky plastickej chirurgie na Slovensku, kde by mohol jak zúročiť načerpané poznatky a skúsenosti, tak priniesť kvalitu a starostlivosť o pacientov, akú na svojich zahraničných pobytoch spoznal.

Účasť na mezinárodných kongresoch:

MUDr. Daniel Mládek sa pravidelne zúčastňuje najvýznamnejších udalostí v odbore plastickej a estetickej chirurgie po celom svete, pretože neustále vzdelávanie je dôležitou súčasťou práce každého lekára, pokiaľ chce ponúknuť svojim pacientom to najlepšie. Bol napr. na kongrese ESPRAS v Ríme (2001), Kongrese plastickej chirurgie v Budapešti (2004), Becker workshopu vo Viedni (2004), kongrese ESPRAS vo Viedni (2005), Kurze rhinoplastiky a vlasovej transplantácie v Nice (2006), kongrese ISAPS v Riu de Janeiru (2006), kongrese ISAPS v New Yorku (2007), kongrese ISAPS v Melbourne (2008), kongrese ASAPS v Las Vegas (2009), IQUAM Bratislava (2010), Madrid Course in Aesthetic Surgery 2011, Cluj-Napoka 2011, Secondary optimizing Surgery Munich 2012.

Členstvo v odborných společnostiach:

ISAPS - Medzinárodná spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie

ASAPS - medzinárodný kandidát Americkej spoločnosti pre estetickú plastickú chirurgiu

SSPECH - Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie 

ESPRAS - Európska spoločnosť plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie

SSCR - Slovenská spoločnosť chirurgie ruky 

SLK - Slovenská lekárska komora

 

 

* označuje povinné položky

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2024

cookie_settings