Objednať sa

 

MUDr. Ján Švehlík je skúsený plastický chirurg, ktorý sa okrem estetickej plastickej chirurgie špecializuje aj na mikrochirurgiu, chirurgiu ruky a rekonštrukčné operácie prsníkov u žien po operáciách nádorov.

MUDr. Švehlík má vlastnú prax v Košiciach – Plastická chirurgia a chirurgia ruky – MUDr. Ján Švehlík a pôsobí tiež na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura ako plastický chirurg.

Vzdelanie a odborná prax:

Pán doktor je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Počas štúdia absolvoval stáže na zahraničných pracoviskách plastickej chirurgie v Nemecku a Brazílii. Po úspešnom ukončení štúdia a získaní diplomu v roku 2001 nastúpil do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach na Kardiochirurgické anestéziologicko-resuscitačné oddelenie, kde absolvoval ročnú prax. Neskôr pokračoval v špecializačnom štúdiu na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktoré ukončil získaním atestácie z plastickej chirurgie.

Odborné stáže a študijné pobyty:

V priebehu rokov 2002 až 2009 MUDr. Ján Švehlík absolvoval niekoľko odborných pobytov doma i v zahraničí, okrem iného v roku 2006 na Klinike plastickej chirurgie Fakultnej nemocnice u svätej Anny v Brne so zameraním na mikrochirurgiu, v roku 2008 študijný pobyt na Klinike plastickej chirurgie nemocnice Santa Andrea v Ríme v Taliansku so zameraním na rekonštrukciu prsníka po operácii nádorov a v roku 2009 trojmesačný pobyt v školiacom stredisku Slovenskej zdravotníckej univerzity pre plastickú chirurgiu v Bratislave. Z domovského pracoviska získal bohaté odborné skúsenosti na oddeleniach chirurgie, urológie, gynekológie, neurochirurgie, traumatológie, stomatochirurgie, popáleninového oddelenia a ďalších.

Počas celej svojej profesionálnej kariéry sa lekár venoval aj vedecko-výskumnej práci, o čom svedčí jeho aktívna účasť na mnohých odborných kongresoch doma i v zahraničí a početné publikácie v domácej i zahraničnej odbornej a populárnej tlači.

 

* označuje povinné položky

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2023

cookie_settings