Objednať sa

 

Vzdelanie

 • 1999 – 2005 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • 6.10. 2006 – 18.1. 2012 Postgraduálne štúdium v odbore chirurgia – PhD., Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • Téma: Časová vhodnosť a spôsob korekčných operácii nosa u rázštepových pacientov
 • 30.11.2010 Atestácia z plastickej chirurgie, Slovenská zdravotnícka univerzita

Zamestnanie

 • 1.10.2005 – 31.10.2007 II. chirurgická klinika LFUK,UNBA (Prof. MUDr, Juraj Pechan, CSc.)
 • od 1.11.2007 Oddelenie chirurgie ruky, UNBA (Primár MUDr. Ladislav Košťál)
 • od 1.11.2007 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LFUK, SZU, UNBA (Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.)
 • od 14.10.2009 do 31.12.2014 Esthetic
 • od 1.7.2013 do 31.9.2013 Coupure centrum voor plastische chirurgie / EMC2 (Dr. Tonnard, Dr. Verpaele )
 • od 1.4.2014 Eveclinic - Klinika estetickej chirurgie
 • od roku 2015 YES VISAGE

Stáže

 • Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, Taiwan 2004
 • Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Masarykovej Univerzity, Brno 2009 – 2010
 • Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Bratislava 2010

 

Objednať sa

 

Kurzy

 • Happy lift course, Bratislava 2009
 • Použitie harmonického skalpelu v plastickej chirurgii, Praha 2009 
 • The matrix by Eurosilicone, Bratislava 2010 
 • 5th Central European Advanced course on Aesthetic plastic surgery - Body Countouring, Praha 2010
 • 1-st Advanced Course Breast Augmentation Gent, Belgicko 2011 
 • Mentor Breast reconstruction and augmentation Belehrad, Srbsko 2011
 • Beautytek 2012, Wuerzburg, Nemecko 2012
 • ISAPS, Geneva 2012
 • Structural Fat Grafting , Praha 2012 
 • Allergan Academy, New York 2013
 • Mentor Brast Augmentation, New York 2013
 • Kurzy aplikácie výplňových materiálov Teosyal, Remake, Juvéderm.

Publikácie

 • 16 odborných publikácii ako autor a spoluautor, z toho 3x v odbornom časopise s impakt faktorom: Fedeleš J Jr, Žiak P, Križko Mi, Payer J Jr, Bohác M, Palenčár D, Hulín I Jr, Fedeles J: Prevalence of Cleft Lip And Palate In Western Slovakia In The Years 2001-2007, Bratisl Lek Listy, 02/2012
 • Fedeleš J Jr, Žiak P, Fedeleš J: Nasoalveolar molding in complete cleft lip nasal deformity patients: Early results comparison to incomplete cleft lip cases, Bratisl Lek Listy, 05/2012
 • Žiak P, Fedeleš J Jr, Fekiačova D, Hulín I Jr, Fedeleš J: Timing of primary lip repair in cleft patients according to surgical treatment protocol, Bratisl Lek Listy. 03/2010
 • Fedeleš J Jr, Žiak P, Klimová I, Kroupová D, Molnárová A, Fedeleš J: Current technique of primary nasal correction in unilateral cleft lip nasal deformity patient - case report, Lekársky obzor, 10/2011

 

Objednať sa

 

Pedagogická činnosť

Asistent lekárskej fakulty UK 10/2005 – 10/2007
Externý pedagóg lekárskej fakulty UK bez nároku na honorár od 10/2007

Členstvo

IPRAS - International Confederation for Plastic and reconstructive surgery
ESPRAS - The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
SApRO - Slovenská asociácia pre rozštepy
SSPECH - Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
SLS - Spoločnosť chirurgie ruky SLS
ISAPS - International society of aesthetic Plastic Surgery

Kongresy

Aktívna účasť na 15 domácich a zahraničných kongresoch z toho 5x ako hlavný autor
(Tbilisi 07/2009, Rhodos 11/2009, Praha 12/2010, Vancouver 5/2011, Peking 10/2011)

 

* označuje povinné položky

Spojte sa s nami

Motiva Implantáty
Motiva Implantáty © 2022

cookie_settings