Objednať sa

 

MUDr. Juraj Gajdoš, MBA vykonáva širokú škálu plasticko-rekonštrukčných zákrokov na tvári a tele. V rámci odboru plastickej chirurgie sa špecializuje na esteticko-rekonštrukčné operácie prsníkov a mikrochirugiu. Pôsobí ako plastický chirurg na klinike ENVY.

Vzdelanie a odborná prax:

MUDr. Juraj Gajdoš ukončil Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 2012. V rámci štúdia absolvoval semester na Faculty of Medicine University of Turku, Finland.

Plastickochirurgické zručnosti získaval už počas štúdia, a to vykonávaním študentskej vedeckej odbornej činnosti zameranej na mikrochirurgiu.

Od roku 2012 pôsobí na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici Košice - Šaca, a.s.

Počas špecializačnej prípravy absolvoval stáže zamerané na estetické a rekonštrukčné výkony na University Medical Centre Ljubljana, Klinike plastickej a estetickej chirurgie Brno, Ústave chirurgie ruky a plastickej chirurgie vo Vysokom nad Jizerou a Klinike plastickej chirurgie UK Bratislava.

Špecialistom v odbore plastickej chirurgie sa stal v roku 2017.

V roku 2018 si doplnil vzdelanie v oblasti managementu v zdravotníctve titulom MBA.

Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácii a učebných textov. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných a domácich kongresov v oblasti estetickej medicíny, plastickej chirurgie, chirurgie ruky, popálenín a akútnej medicíny.

 

* označuje povinné položky

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2024

cookie_settings