Objednať sa

 

MUDr. Nasab sa po niekoľkoročnej praxi na štátnych i súkromných klinikách rozhodol zúročiť svoje nadobudnuté skúsenosti a vedomosti a v roku 2010 si zriadil ambulanciu plastickej a estetickej chirurgie MEDICO-LEIDAN v Prešove. Zároveň pôsobí ako primár a odborný garant oddelenia plastickej chirurgie kliniky ENVY.

Vzdelanie:

1999 – absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

2003 – atestácia odbor všeobecná chirurgia 1. stupňa, Bratislava

2007 – atestácia odbor plastická chirurgia, Bratislava

Odborná prax:

1999 – 2010 – 1. súkromná nemocnica Košice - Šaca, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie

2000/04 – 06 – Klinika popalenín a rekonštrukčnej chirurgie

2002/03 – 2003/04 – Chirurgická klinika – hlavný chirurg, 1. súkromná nemocnica Košice – Šaca

2006/09 – 2007/05 – Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, 1. súkromná nemocnica Košice – Šaca

2007/06 – 07 – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzitná Nemocnica L. Pasteura, Košice

2007/08 – 12 – Klinika plastickej chirurgie, Nemocnica Bratislava Ružinov, konzultant plastickej chirurgie

2009/05 – Nemocnica St. John´s, Livingston, plastická chirurgia – ako Senior House Officer (SHO), Škótsko

2009 – Nemocnica Walsgrave, Coventry, Anglicko, plastická chirurgia, dva mesiace ako Senior House Officer (SHO)

 

* označuje povinné položky

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2024

cookie_settings