Objednať sa

 

Vysoko erudovaný lekár s dlhoročnou praxou v odbore plastická chirurgia. Pôsobí ako plastický chirurg na klinike ENVY a v nemocnici ŠNOP v Bratislave, v GYNEKA CLINIC v Trenčíne a na pracovisku jednodňovej chirurgie CIBAMED v Prievidzi.

Vzdelanie:

1992 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo - ukončenie štúdia s vyznamenaním

1997 - atestácia I. stupňa v odbore "všeobecná chirurgia" na katedre všeobecnej chirurgie IVZ Bratislava

2003 - atestácia v nadstavbovom odbore "plastická chirurgia" na subkatedre plastickej chirurgie SZU Bratislava

Pedagogická činnosť:

MUDr. Trška pôsobí ako oponent atestačných prác pre kandidátov na získanie špecializácie v odbore ”plastická chirurgia” na Klinike plastickej chirurgie LFUK UN Bratislava – Ružinov. Takisto je externým učiteľom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore plastická chirurgia. Od roku 2011 je členom odborovej komisie doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK Bratislava v študijnom odbore 7.1.7. "chirurgia".

 

* označuje povinné položky

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2024

cookie_settings