Always Confident Warranty

ISTOTA SPOL'AHLIVEJ ZÁRUKY S IMPLANTÁTMI MOTIVA

Na prsné implantáty Motiva poskytuje výrobca špeciálnu záruku Always Confident Warranty, v rámci ktorej v Českej republike a na Slovensku zaručuje ženám doživotnú bezplatnú výmenu implantátov v prípade vážnej kapsulárnej kontraktúry a v prípade ruptúry implantátu bezplatnou výmenou implantátu po dobu 10 rokov od operácie (teda po celé obdobie životnosti implantátu).

Navyše, okrem klasickej záruky, ponúka ženám jedinečnú rozšírenú záruku Extended Warranty Program s finančnou asistenciou na pokrytie nákladov s prípadnou reoperáciou. A to až do výšky 2 500 eur na jeden implantát. Pre implantáty s čipom je Extended Warranty Program na jeden rok zadarmo s možnosťou rozšírenia na 5 rokov za poplatok 200 eur. Táto špeciálna záruka sa vzťahuje na vznik kapsulárnej kontraktúry a na prasknutie implantátu.

Zaregistrujte si svoje implantáty tu.

Nezabudnite si, prosím, skontrolovať priebeh zápisu, trvania, podmienky a použiteľnosť programu rozšírenej záruky. 
 
Aktiváciu záruky je nutné vykonať do 3 mesiacov od dátumu operácie na webe tu.
Po túto dobu je taktiež možné zajednať si rozšírenú záruku.
 

 

Spojte sa s nami

Motiva Implantáty
Motiva Implantáty © 2023

cookie_settings