ADYTON medical devices SK s.r.o.

Stupavská 14
831 06 Bratislava
IČO: 45 84 97 65
DIČ: 20 23 40 39 98
Email: info@adyton.org

Obchodný zástupca

RNDr. Hana Kavcová Hrúziková
Email: hhruzikova@adyton.org
Tel.: +421 918 771 734

Kontakt pre pacientov

Kateřina Hubálková
Email: khubalkova@adyton.org 
Tel.: +420 777 461 461

Marketing 

Ing. Julie Kališová
Email: jkalisova@adyton.org

Kontaktné informácie 

* označuje povinné položky

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2023

cookie_settings