Plánujete podstúpiť modeláciu alebo augmentáciu (zväčšenie) prsníkov a zvažujete, ktorá metóda umiestnenia implantátov by pre vás bola najvhodnejšia? Existuje viacero spôsobov, ako implantáty umiestniť, pričom každá metóda má svoje špecifiká, výhody aj nevýhody. V nasledujúcom texte sa bližšie pozrieme na jednotlivé možnosti umiestnenia implantátov, aby sme vám pomohli vybrať si metódu, ktorá je pre vás vhodná.

1. Umiestnenie implantátov pod sval (submuskulárne)

Pri submuskulárnom umiestnení sa implantát vkladá pod veľký prsný sval (m. pectoralis maior).

Výhody submuskulárneho umiestnenia

 • Minimalizuje viditeľné vrásnenie implantátov – Umiestnenie implantátu pod sval minimalizuje riziko zvrásnenia kože nad implantátom (tzv. rippling), ktoré sa postupom času môže objaviť. Tým, že sa implantát vkladá hlboko pod prsný sval, tento sval zakrýva akékoľvek nepravidelnosti implantátu, ktoré by inak mohli byť viditeľné na koži. To vedie k prirodzenejšiemu vzhľadu prsníkov, najmä u žien s menším množstvom prsného tkaniva.
 • Lepšie zakrytie implantátu – Jednou z kľúčových výhod submuskulárneho umiestnenia je celkové zakrytie implantátu prsným svalom. Toto dodatočné krytie svalom pomáha vytvoriť prirodzenejšiu kontúru prsníku, pri ktorej nie je zreteľne vidieť okraje implantátu a tým prispieva k proporcionálnejšiemu a hlavne prirodzenejšiemu vzhľadu celého poprsia.
 • Nižšie riziko vzniku kapsulárnej kontraktúryKapsulárna kontraktúra je komplikácia augmentácie, charakterizovaná tvorbou nadmerného jazvového tkaniva okolo implantátu. Submuskulárne umiestnenie je spojené so zníženým rizikom kapsulárnej kontraktúry.

Nevýhody submuskulárneho umiestnenia

 • Vloženie implantátu pod sval si vyžaduje starostlivú preparáciu tkanív svalu, ktorý chirurg musí oddeliť od rebier a hrudnej kosti. Tento proces je relatívne invazívny a hojenie trvá v porovnaní s ostatnými metódami dlhšie. Submuskulárne umiestnenie implantátu vo všeobecnosti neodporúčame ženám, ktoré pravidelne cvičia. Pri kontrakcii prsného svalu dochádza k deformácii implantátu, čo nepôsobí dobrý estetický efekt.

2. Umiestnenie implantátov nad sval (subglandulárne)

Ak chirurg umiestňuje implantáty subglandulárne, známená to, že implantáty sa vložia za tkanivo prsnej žľazy, teda pred prsný sval.

Výhody subglandulárneho umiestnenia

 • Menej invazívny zákrok – Subglandulárne umiestnenie implantátov predstavuje menej invazívnu techniku v porovnaní s umiestnením implantátu pod prsný sval. Počas operácie zostáva sval neporušený a dochádza k menšej manipulácii s tkanivami, čo znamená, že rekonvalescencia po výkone býva spravidla kratšia. Pooperačný opuch tkanív je taktiež menej výrazný a rýchlejšie ustúpi, čo umožňuje vidieť finálny výsledok podstatne skôr.
 • Vhodné pre aktívne ženy – Umiestnenie implantátu nad sval prináša to, že sa implantát nebude deformovať pri svalovom sťahu počas fyzickej aktivity. Preto ženy, ktoré intenzívne cvičia väčšinou uprednostňujú subglandulárne umiestnenie implantátu.

Nevýhody subglandulárneho umiestnenia

 • Umiestnenie implantátu pod prsným svalom znižuje globálne riziko kapsulárnej kontraktúry a infekcie. Pri tomto umiestnení sval zakrýva obrysy implantátu, takže pôsobí prirodzenejším dojmom i u viac štíhlych žien.

3. Čiastočné vloženie implantátu pod sval (dual plane)

Technika dual plane zahŕňa umiestnenie hornej časti prsného implantátu pod prsný sval, zatiaľ čo spodná polovica implantátu je umiestnená za prsnou žľazou, teda nad svalom. Tento prístup sa snaží využiť výhody oboch subglandulárneho a submuskulárneho umiestnenia.

Výhody dual-plane umiestnenia

 • Prirodzený sklon a poloha – Jednou z hlavných výhod augmentácie prsníkov pomocou techniky dual plane je dosiahnutie prirodzene vyzerajúceho výsledku. Táto technika zaručuje plnší vzhľad prsníkov a zároveň sa znižuje tendencia implantátu „vystupovať“ pod kožu, čím sa docieli prirodzený vzhľad poprsia.
 • Veľký výber vhodných implantátov – Dual plane umiestnenie je univerzálna technika, ktorá dokáže prispôsobiť širokú škálu tvarov a veľkostí implantátov, čo ju robí vhodnou pre pacientky s rôznymi potrebami a želaniami.
 • Prirodzený vzhľad bez zvrásnenia kože – Čiastočné prekrytie implantátu prsným svalom pomáha zakryť okraje implantátu, čím sa stávajú menej viditeľnými a zároveň zabraňuje zvrásneniu kože. Toto zabezpečuje prirodzene vyzerajúce výsledky, aj pre ženy s menším množstvom vlastného prsného tkaniva.

Nevýhody dual plane umiestnenia

 • Napriek tomu, že metóda dual plane znie ako dokonalá metóda, nájde sa aj niekoľko nevýhod. Hlavnou z nich je dlhší chirurgický zákrok a predĺžená doba rekonvalescencie. Existuje tiež malé riziko deformácie implantátu pri kontrakcii prsného svalu.

Jazva po vložení prsných implantátov

Vieme, že k celkovej spokojnosti pacientky s procedúrou nepatrí len samotný vzhľad poprsia, ale aj čo najmenšia jazva po operácii. Vo všeobecnosti existujú dva hlavné rezy, ktorými sa dajú implantáty do pŕs vložiť.

Prvým z nich je inframammárny rez, kde sa implantát vkladá z rezu v podprsnej ryhe. Tento prístup poskytuje najlepšiu kontrolu nad umiestnením implantátu, znižuje riziko straty citlivosti v bradavke a má minimálne riziko nemožnosti dojčenia. Pomocou chirurgickej techniky so špeciálnym vkladacím sáčkom možno dosiahnuť veľmi malú jazvu, približne 2,5 cm. Viac informácií o tejto metóde.

Druhým prístupom je tzv. periareolárny, kde sa implantát vkladá z rezu v dolnej polovici bradavky. Výsledná jazva je maličká a takmer neviditeľná. Nevýhodou zostáva nemožnosť vloženia väčších silikónových implantátov a relatívne vyššie riziko zmeny citlivosti bradavky.

Akú metódu umiestnenia prsných implantátov zvoliť?

Na túto otázku neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpoveď. Pri výbere umiestnenia implantátu, ako aj pri odporúčaní najvhodnejšieho typu a tvaru implantátu a spôsobu jeho zavedenia je potrebné zohľadniť mnoho faktorov: nielen očakávania klientky od výsledného tvaru a veľkosti jej pŕs po estetickej operácii, ale aj počiatočný stav jej pŕs, kvalitu kože, celkovú fyziognómiu a to, ako aktívne alebo športovo žije. Preto je vždy nevyhnutné obrátiť sa na skúseného plastického chirurga, ktorý dokáže posúdiť všetky tieto aspekty a navrhnúť najvhodnejší postup.

Zoznam skúsených certifikovaných plastických chirurgov, na ktorých sa môžete obrátiť so žiadosťou o osobnú konzultáciu na zväčšenie prsníkov, modeláciu prsníkov s augmentáciou alebo výmenu implantátov, nájdete tu.

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2024

cookie_settings