Okrem samotného výberu implantátu môže výsledok ovplyvniť taktiež umiestnenie implantátu a miesto vedenia rezu. Prsný implantát môže byť umiestnený pod prsnú žľazu (subgladuárne), čiastočne alebo celkom pod prsný sval (submuskulárne).

Umiestnenie implantátu pod prsnú žľazu je vhodné pre aktívne pacientky alebo pre tie, ktoré nechcú na dlhšiu dobu prerušiť pracovnú činnosť a fyzické aktivity. Doba rekonvalescencie je pri tomto umiestnení kratšia.

Umiestnenie implantátu pod prsným svalom znižuje globálne riziko kapsulárnej kontraktúry a infekcie. Pro tomto umiestnení sval zakrýva obrysy implantátu, takže pôsobí prirodzenejším dojmom i u viac štíhlych žien.

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2024

cookie_settings