Voľba prsných implantátov s technológiou Q-chip prináša pocit bezpečia

Nie je to tak dávno, čo svetom prešla správa o nekvalitných prsných implantátoch francúzskej značky PIP. Tieto implantáty boli vyrábané z nekvalitného silikónového gélu, pri ktorom dochádzalo k dvojnásobne vyššiemu výskytu ruptúr (prasknutí) implantátu.

Všetko zlé je však k niečomu dobré a od tejto udalosti sa niektoré firmy vyrábajúce prsné implantáty začali viac zapodievať samotným bezpečím prsných implantátov. Jednou zo značiek, ktorá v tejto oblasti prináša najviac inovácií, je značka Motiva, ktorá v roku 2014 uviedla na český a slovenský trh prsné implantáty obsahujúce bezpečnostnú technológiu Q-chip.

 

bezpečnostný q-chip v prsných implantátoch motiva

Rozhodnutie pacientky, že podstúpi augmentáciu alebo rekonštrukciu prsníkov, závisí od mnoho faktorov vrátane toho najdôležitejšieho-bezpečnosť pacientky. Začlenenie bezpečnostnej technológie Q-chip do implantátov umožňuje lekárom na celom svete bezpečne a presne identifikovať prsný implantát zvonku bez toho, aby museli implantát zložito vyberať.

Na rozdiel od produktových kariet a záručných listov, ktoré sa bežne pacientkam dávajú po operácii, nie je možné túto technológiu stratiť. Môžete tak kedykoľvek od operácie zistiť, aký typ implantátu máte v tele. Znalosť je sila a technológia Q-chip eliminuje prvok ľudského omylu, ku ktorému môže dôjsť pri tradičnom vedení papierových záznamov.

prsné implantáty motiva s bezpečnostným chipom

Q-chip znamená kvalitu

Skratka Q znamená quality, v preklade teda, kvalitný. Táto technológia je overená, bezpečná a zaznamenáva iba 15 miestny špecifický kód. Pokiaľ by teda niekto za čipom hľadal sledovacie zariadenie, je na omyle. Čip obsahuje kód, ktorý slúži len na zdieľanie základných informácií o vloženom implantáte, nie o pacientke samotnej.

Q-chip znamená bezpečnosť

Bezpečnostná technológia Q-chip používa rovnakú pasívnu rádiofrekvenčnú identifikáciu, ktorá je používaná zdravotníckymi pracovníkmi dlhšie než dve desaťročia. Bezpečnostná technológia Q-chip bola schválená agentúrou FDA v USA v roku 2004 ako zdravotnícky prostriedok II. triedy. Bolo preukázané, že táto technológia je bezpečná a účinná a že je plne kompatibilná s magnetickou rezonanciou a mamografickým vyšetrením.

Vložený Q-chip v žiadnom prípade nemení vzhľad ani hmatový vnem prsného implantátu, v podstate o ňom vôbec neviete. Slúži iba k zvýšeniu bezpečnosti pacientky.

Ako to všetko funguje?

Q-chip, ktorý je súčasťou prsného implantátu zaznamenáva len 15 mieste číslo. Tento čip nie je aktívny, takže nič nevysiela, ani neprijíma.

Špeciálnou čítačkou, ktorú vlastní ošetrujúci lekár, stačí krúživým pohybom prejsť nad implantáty a na jej obrazovke sa objaví 15 miestne číslo. Ide o jedinečné číslo práve Vášho implantátu.

V online databáze výrobcu si lekár môže na základe tohto čísla nájsť bližšie informácie o implantáte. Dozvie sa len informácie o Vašom implantáte, nie o Vás. Môžete tak kedykoľvek zistiť, aké implantáty Vám boli voperované bez toho, aby došlo ku komplikovanej operácii.

Ako sa vyrábajú prsné implantáty Motiva

 

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2024

cookie_settings