Na Slovensku bol prvýkrát použitý program JOY® pri výmene prsného implantátu.

Klientke boli vložené technologicky špičkové implantáty Ergonomix2 veľkosti 380 ml, výmenou za pôvodné zastaralé a už nevyhovujúce zkapsulované implantáty.
Ergonomix2 by Motiva je najnovšia technológia implantátov, ktorá je zameraná nielen na Vašu krásu, ale aj na Vašu bezpečnosť.

MUDr. Štefan Krivosudský vykonal rekonštrukčno-reaugmentačnú operáciu a použil, práve vďaka vlastnostiam implantátu Ergonomix2, metódu JOY®. Po vybratí pôvodných implantátov a modelácii boli nové prsné implantáty vložené pomocou špeciálneho sterilného vrecúška, aby sa dosiahla maximálna bezpečnosť pre klientku.

Pokiaľ by sa jednalo o primárne zväčšenie prsníkov implantátmi, implantáty Motiva Ergonomix2 sa môžu použiť pri technike s minimálnou jazvou. Tej je možné dosiahnuť vďaka supersilikónu, ktorým Ergonomix2 disponujú a dajú sa stlačiť do minimálnych rozmerov pre vloženie. Je tu veľká pravdepodobnosť, že tieto implantáty vydržia klientke veľmi dlho.

Klientka mala už opotrebované a zastaralé implantáty s kapsuláciou, v tomto prípade je preto veľmi vhodné použiť nový implantát Ergonomix2, ktorý je mimoriadne vhodný na reimplantácie, vďaka svojim vlastnostiam a maximálne biokompatibilnému povrchu.

„JOY má isto priestor u primárnych augmentácií, ale na výmeny je skvelý. Je to implantát, ktorý rieši problémy“, vysvetluje MUDr. Krivosudský.


Výhody JOY® by Motiva

JOY zahŕňa najnovšiu technológiu implantátov, ktorá ponúka:

  • vylepšené mechanické vlastnosti implantátov navrhnuté pre prirodzený pohyb a dokonalý výsledok
  • zvýšenú bezpečnosť
  • menšie rezy
  • komplexný záručný program

 


Pred výmenou implantátov


Pôvodný implantát s kapsuláciou

Pre nový implantát sa musí vytvoriť priestor

Počas operácie – vloženie implantátu pomocou sterilného vrecúška


Prvá operácia s programom JOY® by Motiva na Slovensku – hotovo

 

Spojte sa s nami

Motiva
Motiva © 2024

cookie_settings